Všeobecné podmínky prodeje

PREAMBULE

Poslední změna: 01/06/2021

Francouzská verze VOP představuje původní verzi.

Všechny podmínky přeložené do jiných jazyků jsou pouze informativní verze. Nenahrazují původní francouzskou verzi.

Všeobecné podmínky prodeje

Všeobecné obchodní podmínky jsou uzavírány mezi osobou, která nakupuje na internetových stránkách www.ekoi.fr, a společností JCR EKOI. Osoba provádějící nákup musí být plnoletá.

Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Potvrzení objednávky zákazníkem znamená, že zákazník bez výhrad přijímá tyto všeobecné obchodní podmínky.

Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že je přijímá

1. IDENTITA

Ekoï je registrovaná ochranná známka, kterou distribuuje společnost JCR, SAS s kapitálem 9 857,20 €, jejíž kontaktní údaje a právní informace jsou následující:

1090 Avenue des Lions

POLE CAPITOU NORD - 83600 Fréjus Francie

www.ekoi.fr

Email: contact@ekoi.fr

Tel: 04.94.95.25.86

RCS 440 327 518 Fréjus

SIRET : 440 327 518 00104

Intrakomunitní DPH: FR94 440327518

IDU number : FR219286_11BEOI

Ředitel publikace: Jean-Christophe Rattel

Hostingová společnost : ONLINE.NET - umístění : VITRY SUR SEINE (94)

2. ÚČEL


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují podmínky prodeje všech výrobků, které společnost JCR SAS (dále jen "Ekoï") prezentuje na svých internetových stránkách www.ekoi.fr (dále jen "stránky"), každé zletilé osobě, která má postavení spotřebitele ve smyslu úvodního článku francouzského spotřebitelského zákoníku, jakož i způsobilost (dále jen "kupující").

Ekoï si vyhrazuje právo kdykoli změnit VOP. Tyto změny jsou pro kupující závazné od okamžiku jejich zveřejnění na internetu a nelze je použít na dříve uzavřené transakce. Kopie VOP platných ke dni objednávky je k dispozici na vyžádání u kupujícího.

VOP jsou k dispozici na vyžádání u kupujícího


3. VÝROBKY

3.1 Vlastnosti výrobku

Vlastnosti objednaných produktů jsou uvedeny na stránkách webu www.ekoi.fr. Společnost Ekoï se zavazuje prezentovat produkty co nejvěrněji.

Všechny produkty nabízené společností Ekoï podléhají následujícím podmínkám

Všechny nabízené produkty jsou v souladu s francouzskou legislativou.

Jedině informace uvedené na produktovém listu mají mezi společností Ekoï a kupujícím důkazní hodnotu. Tyto informace může prodejce Ekoï změnit nebo vymazat.

3.2 Dostupnost produktu

Prodávající Ekoï se zavazuje, že v rámci dostupných skladových zásob odešle všechny objednané a kupujícím zaplacené produkty.

Pokud se produkt po dokončení objednávky kupujícího vyprodá, společnost Ekoï o tom zákazníka informuje e-mailem nebo telefonicky a zavazuje se nabídnout zákazníkovi na výběr:

- Vrácení peněz ve výši objednávky <Vrácení peněz ve výši hodnoty vyprodaného produktu

- Dobropis ve výši hodnoty poškozeného výrobku, který bude připsán na účet zákazníka

- Výměna

V případě žádosti o vrácení peněz se společnost Ekoï zavazuje vrátit zákazníkovi peníze nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy o to zákazník požádal. Vrácení peněz bude provedeno přímo na bankovní účet použitý k úhradě objednávky.

Vrácení peněz bude provedeno na bankovní účet zákazníka

4. CENY

4.1 Obecné informace

U dodávek produktů Ekoï v rámci Evropské unie jsou uvedené ceny včetně všech daní a nezahrnují náklady na přípravu a dodání.

Při dodávkách mimo metropolitní území Evropské unie jsou ceny uvedeny bez daní. Zákazník se zavazuje zaplatit případné daně, které může požadovat země dodání, zejména daň z přidané hodnoty a clo. Tyto povinnosti si může vyžádat dopravce. Společnost Ekoï nenese odpovědnost v případě, že zákazník tyto daně a poplatky nezaplatí. V případě odmítnutí ze strany zákazníka si společnost Ekoï vyhrazuje právo fakturovat zákazníkovi náklady na dopravu a vrácení zásilky a fixní náklady na přípravu objednávky (variabilní v závislosti na objednávce: 5 až 15 EUR). V případě odmítnutí brýlí, helmy nebo obuvi s osobním jménem zákazníka nelze vrátit peníze.

Platná cena je cena uvedená na produktovém listu v den nákupu.

K objednávce mohou být účtovány náklady na doručení v závislosti na její celkové výši a zemi doručení objednávky.

Částka (cena výrobku a náklady na dodání) uvedená v potvrzení objednávky společností Ekoï je celková cena, kterou má zákazník zaplatit.

Společnost JCR si vyhrazuje právo kdykoli změnit své ceny.

Celková cena zaplacené objednávky zahrnuje:

- Celková cena zakoupených produktů s odečtenými slevami.

- Náklady na přípravu zakázky.

4.2 Změny cen

V rámci obchodních operací, bleskových výprodejů nebo propagačních akcí se mohou zobrazené ceny dočasně změnit směrem dolů v průběhu období uvedeného na stránkách.

Tato případná snížení cen nemohou být předmětem žádosti o vrácení peněz ze strany kupujícího, pokud zaplatil za výrobek (výrobky) za vyšší cenu mimo období trvání propagační akce. Společnost Ekoï je naopak povinna respektovat ceny uvedené v den validace objednávky, a to i v případě jejich zvýšení.

4.3 Chyby při zobrazování cen

Zobrazené ceny jsou zatíženy viditelnými chybami. V případě zjevné chyby v zobrazení cen se společnost Ekoï zavazuje kontaktovat zákazníka, upozornit ho a nabídnout mu doplatit rozdíl v ceně nebo zrušit objednávku, pokud si to bude přát.


5. OBJEDNACÍ PROCES

K ověření objednávky musí kupující provést několik kroků:

- Z nabídky na webových stránkách www.ekoi.fr si vybere produkty, které si přeje zakoupit.

- Musí se identifikovat (účet je již vytvořen) nebo si na webu vytvořit zákaznický účet vyplněním potřebných údajů (příjmení, jméno, fyzická adresa, telefonní číslo, e-mail).

- Kupující ověří informace týkající se jeho objednávky (produkty, cena, adresa).

- Kupující ověří informace týkající se jeho objednávky (produkty, cena, adresa)

- Kupující si zvolí typ doručení a způsob platby, který si přeje

- Kupující souhlasí s těmito VOP (zaškrtávací políčko)

- Kupující ověřuje svou objednávku prostřednictvím zabezpečeného platebního modulu (SSL)

Tento poslední krok představuje neodvolatelné přijetí kupní smlouvy.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zákazníka, s nímž je veden spor.

6. DORUČENÍ

6.1 Obecné

Pokud nenastanou výjimečné okolnosti, budou všechny produkty v objednávce doručeny najednou. Výrobky budou dodány na doručovací adresu, kterou zákazník uvede v okamžiku potvrzení své objednávky.

Výrobky budou dodány na doručovací adresu, kterou zákazník uvede v okamžiku potvrzení své objednávky


U objednávek obsahujících jeden nebo více produktů, které nejsou v době odeslání k dispozici, si společnost Ekoï vyhrazuje právo odeslat objednávku bez těchto nedostupných produktů. V takovém případě bude kupujícímu vrácena částka za nedostupné produkty nebo mu bude připsána částka odpovídající jejich hodnotě.


Při převzetí výrobků je zákazník povinen zkontrolovat stav zakoupených výrobků.

6.2 Způsob dodání a sazby

V závislosti na volbě zákazníka je možných mnoho typů dodání.

Sazby za doručení se liší v závislosti na typu a zemi doručení.

Způsoby doručení a sazby jsou uvedeny níže:

Francie

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-3 pracovních dnů
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost Express Domicile France
U objednávek podaných do 12:00 hod., Doručení domů do 1 pracovního dne
Koncová cena : 243,46 Kč
Na výdejní místo
Mondial relay
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na výdejní místo během 72 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 2 193,11 Kč
Koncová cena : 121,61 Kč
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 48-72 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 3 411,64 Kč
Koncová cena : 170,35 Kč
Chronopost - Livraison express en point relais
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 24 hodiny. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 3 655,35 Kč
Koncová cena : 170,35 Kč

Belgie

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 411,64 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost Classic Zone 1
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-5 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 2 924,23 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost - Livraison express à domicile
U všech objednávek podaných před polednem je doručení domů 24/48 hodin
Koncová cena : 316,57 Kč
Na výdejní místo
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 48-72 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 3 167,93 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost - Livraison express en point relais
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 2-5 dnů.
Zdarma od nákupu nad 2 193,11 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč

Allemagne

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-3 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 411,64 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost Classic Zone 1
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-5 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 2 924,23 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost - Livraison express à domicile
U všech objednávek podaných před polednem je doručení domů 24/48 hodin
Koncová cena : 316,57 Kč
Na výdejní místo
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 48-72 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 3 167,93 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost - Livraison express en point relais
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 2-5 dnů.
Zdarma od nákupu nad 2 193,11 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč

Autriche

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 3 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 411,64 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost Classic Zone 1
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-5 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 2 924,23 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost - Livraison express à domicile
U všech objednávek podaných před polednem je doručení domů 24/48 hodin
Koncová cena : 316,57 Kč
Na výdejní místo
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 48-72 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 3 167,93 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost - Livraison express en point relais
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 2-5 dnů.
Zdarma od nákupu nad 2 193,11 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč

Espagne

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-3 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 167,93 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Na výdejní místo
Mondial relay
STANDARDNÍ doručení do 5 až 7 dnů na předávací místo, pro všechny objednávky podané do 12 hodin.
Zdarma od nákupu nad 1 949,40 Kč
Koncová cena : 121,61 Kč
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 48-72 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 2 924,23 Kč
Koncová cena : 170,35 Kč

Italie

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-3 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 167,93 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost Classic Zone 1
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-5 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 2 924,23 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost - Livraison express à domicile
U všech objednávek podaných před polednem je doručení domů 24/48 hodin
Koncová cena : 316,57 Kč
Na výdejní místo
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 48-72 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 2 924,23 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost - Livraison express en point relais
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 2-5 dnů.
Zdarma od nákupu nad 1 949,40 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč

Pays-Bas

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 2 924,23 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost Classic Zone 1
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-5 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 2 436,82 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Na výdejní místo
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 3-4 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 2 924,23 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost - Livraison express en point relais
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 2-5 dnů.
Zdarma od nákupu nad 1 949,40 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč

Luxembourg

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 167,93 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Na výdejní místo
Mondial relay
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na výdejní místo během 72 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 2 193,11 Kč
Koncová cena : 121,61 Kč
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 48-72 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 3 167,93 Kč
Koncová cena : 170,35 Kč

Suisse

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-3 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 411,64 Kč
Koncová cena : 365,32 Kč
Na výdejní místo
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 48-72 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 3 411,64 Kč
Koncová cena : 170,35 Kč

Pologne

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 3 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 167,93 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Na výdejní místo
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 3-4 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 1 949,40 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč

Danemark

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 167,93 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Na výdejní místo
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 3-4 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 1 949,40 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč

République Tchèque & Slovaquie

Česká republika / Slovensko

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-3 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 167,93 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Na výdejní místo
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 3-4 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 2 924,23 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost - Livraison express en point relais
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 2-5 dnů.
Zdarma od nákupu nad 1 949,40 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč

Croatie

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-3 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 655,35 Kč
Koncová cena : 487,17 Kč
Na výdejní místo
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 3-4 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 3 411,64 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč

Finlande

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 3-6 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 167,93 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Na výdejní místo
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 3-4 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 2 924,23 Kč
Koncová cena : 170,35 Kč

Suède

Domů
UPS Standard ®
STANDARDNÍ doručení do 4 až 8 dnů domů, pro všechny objednávky podané do 12:00 hod
Zdarma od nákupu nad 3 899,05 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost Classic Zone 1
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-5 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 411,64 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost - Livraison express à domicile
U všech objednávek podaných před polednem je doručení domů 24/48 hodin
Koncová cena : 316,57 Kč
Na výdejní místo
UPS Standard ® Access Point
STANDARDNÍ doručení do 4 až 8 dnů v předávacím místě, pro všechny objednávky podané do 12:00.
Zdarma od nákupu nad 3 167,93 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Chronopost - Livraison express en point relais
Evropě do 48/72 h na odběrním místě dle vašeho výběru.
Zdarma od nákupu nad 2 193,11 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč

Royaume-Uni

Spojené království / Irsko / Guernesey

Domů
UPS Express Saver ®
Při objednání do 12:00 doručení do 1-3 pracovních dnů
Koncová cena : 365,32 Kč
Na výdejní místo
UPS Express Saver ® Access Point
Dodání do 1 až 3 dnů do konce dne.
Zdarma od nákupu nad 3 655,35 Kč
Koncová cena : 365,32 Kč
All orders above £135 (excluding shipping fees and VAT) placed on Ekoï (France) and delivered to Great Britain will be subject to import taxes. VAT will not be charged at the point of sale. The total order amount to pay will NOT include VAT. VAT and custom duties will be charged by Border Customs and should be paid by the customer before the delivery
If the customer refuses to pay and/or ask for return of the pack, Ekoi will deduct those fees from the order refund.
For more precisions, please check on the UK Government site or with your local customs office.

Portugal

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-3 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 411,64 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč
Na výdejní místo
UPS Standard ® Access Point
Pro všechny objednávky do 12.00 platí doručení na UPS výdejní místo během 48-72 dnů. Výdejní míst mohou být vzhledem k aktuální situaci zavřená. Doporučujeme proto doručení domů.
Zdarma od nákupu nad 1 949,40 Kč
Koncová cena : 170,35 Kč

Europe

Grèce / Roumanie / Andorre / Estonie / Islande / Lettonie / Liechtenstein / Lituanie / Macédoine / Hongrie / Monténégro / Serbie / Bulgarie

Domů
UPS Express Saver ®
Při objednání do 12:00 doručení do 1-3 pracovních dnů
Koncová cena : 609,02 Kč

Europe 2

Chypre / Malte / Bosnie-Herzégovine

Domů
UPS Express Saver ®
Při objednání do 12:00 doručení do 1-3 pracovních dnů
Koncová cena : 1 096,43 Kč

Europe 3

Norvège / Slovinsko

Domů
UPS Express Saver ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2 pracovních dnů
Koncová cena : 487,17 Kč

Dom-Tom / Zone1

Guadeloupe / Martinique / Réunion, Île de la

Domů
UPS Express Saver ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-3 pracovních dnů
Koncová cena : 974,58 Kč

Dom-Tom / Zone2

Ile Maurice / Djibouti / Mayotte / Nouvelle-Calédonie / Wallis et Futuna / Guyane Française / Polynésie Française / Terres Australes Françaises

Domů
UPS Express Saver ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-3 pracovních dnů
Koncová cena : 974,58 Kč

Japon

Domů
UPS Express Saver ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 3-5 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 655,35 Kč
Koncová cena : 730,87 Kč

Etats-unis / Canada

Canada / États-Unis

Domů
UPS Express Saver ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-5 pracovních dnů
Zdarma od nákupu nad 3 655,35 Kč
Koncová cena : 365,32 Kč

Australie

Domů
UPS Express Saver ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 3-6 pracovních dnů
Koncová cena : 974,58 Kč

Colombie

Domů
UPS Express Saver ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 3-5 pracovních dnů
Koncová cena : 974,58 Kč

Monaco

Domů
UPS Standard ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 1 pracovního dne
Zdarma od nákupu nad 3 167,93 Kč
Koncová cena : 243,46 Kč

Amérique du Nord

Samoa Américaines / Antigua et Barbuda / Bahamas / Barbade / Bermudes / Mexique / Îles Vierges Britanniques / Îles Vierges des États-Unis

Domů
UPS Express Saver ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 2-5 pracovních dnů
Koncová cena : 974,58 Kč

Asie

Domů
UPS Express Saver ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 3-5 pracovních dnů
Koncová cena : 974,58 Kč

Oceanie

Domů
UPS Express Saver ®
Při objednání do 12:00 doručení do 1-3 pracovních dnů
Koncová cena : 974,58 Kč

Amérique du Sud

Bolivie / Argentine / Brésil / Chili / Équateur / Guyana / Paraguay / Trinité-et-Tobago / Uruguay / Venezuela

Domů
UPS Express Saver ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 3-5 pracovních dnů
Koncová cena : 974,58 Kč

Amérique Centrale

Domů
UPS Express Saver ®
Pro objednávky uskutečněné před 12.00 dodání domů do 3-5 pracovních dnů
Koncová cena : 974,58 Kč

Taiwan

Domů
UPS Express Saver ®
Při objednání do 12:00 doručení do 1-3 pracovních dnů
Koncová cena : 974,58 Kč

Hong Kong

Domů
UPS Express Saver ®
Při objednání do 12:00 doručení do 1-3 pracovních dnů
Koncová cena : 974,58 Kč

* DOM TOM zóna 1: Martinik, Guadeloupe, Réunion.

Stage náklady jsou včetně všech daní. Výše nákladů na dopravu je viditelná na stránce "BASKET SUMMARY" v nákupním tunelu a odpovídá řádku "Náklady na dopravu včetně DPH".

6.3 doby dodání

Doba dodání se liší v závislosti na typu a zemi dodání.


Dodací lhůtou se rozumí okamžik odeslání objednávky z provozovny společnosti Ekoï.


U všech objednávek zadaných od pondělí do pátku do 14:00 (kromě státních svátků) bude objednávka odeslána ještě týž den.


Při objednávkách podaných od pondělí do čtvrtka po 14:00 (kromě státních svátků) budou objednávky odeslány následující den po 14:00.


Objednávky podané v pátek po 14:00, v sobotu a v neděli budou odeslány následující pondělí odpoledne (kromě státních svátků).
Při objednávkách podaných ve státní svátek budou objednávky odeslány následující pracovní den odpoledne. Dodací lhůty jsou uvedeny po odeslání objednávky.


Dodací lhůty uvedené na webových stránkách jsou platné od okamžiku, kdy zákazník obdrží e-mail s potvrzením objednávky.


Při doručení do předávacího místa má zákazník 15 dní na vyzvednutí zásilky po oznámení e-mailem o její dostupnosti. Po uplynutí této doby bude balíček vrácen společnosti Ekoï, která bude zákazníka znovu kontaktovat. V případě, že se zákazník nevyjádří, bude objednávka zrušena a zákazníkovi bude vrácena částka v rámci práva na odstoupení od smlouvy.

Objednávka bude zrušena a zákazníkovi bude vrácena částka v rámci práva na odstoupení od smlouvy.

Objednávka bude zrušena a zákazníkovi bude vrácena částka v rámci práva na odstoupení od smlouvy

6.4 Návratnost

Zboží lze vrátit pouze v rámci práva na odstoupení od smlouvy. Zákazník má 14 pracovních dnů od data obdržení objednávky na to, aby podal žádost o vrácení zboží prostřednictvím zákaznického servisu. Zákazník má poté 14 dní na vrácení výrobků.
Před vrácením jakéhokoli výrobku je nutné provést vrácení v zákaznickém účtu nebo kontaktovat zákaznický servis společnosti Ekoï. Pokud tak neučiníte, nebude možné žádost o vrácení po obdržení zpracovat.

Zákaznický servis:

Zákaznický servis

+420 737 415 466

nebo e-mailem: czechrepublic@ekoi.com

Pro vrácení zboží je nutné ověřit podmínky vrácení zboží u zákaznického servisu.


Zboží vrácené do 30 dnů od data přijetí objednávky může být vráceno nebo může být uplatněn dobropis v závislosti na volbě zákazníka.
Zboží vrácené po 30 dnech od data přijetí objednávky může být uplatněn pouze dobropis.


Vrácení zboží je pro zákazníka zcela zdarma (pro Belgii, Francii, metropoli, Německo, Španělsko, Itálii, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Dánsko, Českou republiku, Švédsko, Slovinsko,).


Postup je následující:

Podání žádosti:
Přejděte do svého zákaznického účtu a klikněte na sekci Moje vrácení výrobků.
- Vyberte příslušnou objednávku.
- Zaškrtněte množství výrobku (výrobků), které chcete vrátit.
- Vyberte jednu z možností:
- Po zaregistrování požadavku na vrácení se na obrazovce objeví štítek pro vrácení, který je připraven k vytištění.

Připravte si balíček:
- Do balíčku přidejte fotokopii faktury nebo napište své kontaktní údaje a číslo objednávky na obyčejný papír.
- Vraťte výrobek (výrobky) s nalepenými štítky a v původním obalu.
- Vytiskněte štítek pro vrácení a nalepte jej na balíček. Pokud znovu používáte původní obal, nezapomeňte odstranit první etiketu. Vrácení zdarma s poštovným placeným námi se vztahuje na Českou republiku, ze Slovenska je nutné balíček odeslat zpět k nám na vlastní náklady.
- Pokud chcete výrobek vrátit vlastními prostředky, můžete jej zaslat na adresu:

JCR EKOI
1090 Avenue des Lions
PLE CAPITOU NORD - 83600 Fréjus
Francie

Vrácené produkty mohou být pouze vyzkoušené produkty (nenošené při tréninku, ani vyprané). Dárky nabízené s výrobky musí být rovněž vráceny (jsou uvedeny na fakturách a v historii objednávek).

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

V rámci práva na odstoupení od smlouvy má zákazník 14 pracovních dnů od data obdržení objednávky na to, aby kontaktoval zákaznický servis a požádal o vrácení zboží. Poté mají 30 dní na vrácení výrobků. Vrácené výrobky musí být v bezvadném stavu, nenošené a v původním obalu. V souladu s ustanoveními článku L 121-20-2 spotřebitelského zákoníku nelze právo na odstoupení od smlouvy uplatnit u personalizovaných výrobků a výrobků podléhajících rychlé zkáze.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na výrobky, které byly upraveny na míru a podléhají rychlé zkáze

POSÍLÁM UPOZORŇUJEME, že u personalizovaných a rychle se kazících výrobků (např. helma s personalizovanou nálepkou, personalizované brýle...) není možné odstoupit od smlouvy.

Podle podmínek pro návrat v odstavci 6.4

8. DISPUTACE

V souladu s ustanoveními spotřebitelského kodexu o smírném řešení sporů se JCR hlásí ke službě mediátora.

Po předchozí písemné žádosti spotřebitelů adresované JCR se lze obrátit na službu mediátora v případě jakéhokoli spotřebitelského sporu, u kterého nebylo dosaženo dohody.

Služba mediátora je jedinou službou, kterou lze využít k řešení sporů

9. PLATBA

Pro dokončení objednávky má zákazník k dispozici několik způsobů platby. Výrobky zůstávají majetkem společnosti Ekoï až do zaplacení objednávky. Společnost Ekoï si vyhrazuje právo zablokovat nebo zrušit objednávku v případě úplného nebo částečného nezaplacení objednávky.

Zákazník je odpovědný za zaplacení objednávky

- INGENICO:

Zákazník má možnost zaplatit 1× nebo vícekrát bez poplatku kreditní kartou.

Platba je také možná Platba na splátky (bez navýšení), pouze pro objednávky placené kartou :

- 2X zdarma od 2 436,82 Kč

- 3X zdarma od 3 655,35 Kč

- 4X zdarma od 4 873,88 Kč


- PAYPAL:

Chcete-li používat služby PayPal, musíte si založit účet PayPal. Založením a používáním účtu PayPal souhlasíte s dodržováním všech podmínek uvedených v těchto Podmínkách používání.

- FLOA BanK:

Platba ve 4 splátkách je nabídka financování od 50 € do 8000 € vyhrazená pro fyzické osoby (plnoleté fyzické osoby), které jsou držiteli bankovní karty Visa nebo Mastercard používané k platbě. Příklad: při nákupu za 400 € s FLOA 4X zaplatíte 100 € tentýž den a poté 3 měsíční platby po 100 € 30 dní po nákupu. Náklady na úvěr: 0€ RPSN: 0% - CGV FLOA Bank -

10. PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY

V případě vadných výrobků nebo chybného dodání výrobku z naší strany bude zákazníkovi nabídnut dobropis nebo vrácení celkové obdržené částky (výrobek + poštovné + zpětné poštovné podle tarifů La Poste).

Kreditní poznámky a poukázky se nevztahují na papírové objednávky.

11. ZÁRUKY NA VÝROBKY

EKOI poskytuje na své výrobky záruku na výrobní vady. Jakýkoli výrobek EKOI vrácený v rámci záruky, u kterého EKOI zjistí, že je vadný, bude do 8 dnů vyměněn za stejný nebo lepší model. Ve společnosti EKOI zaručujeme kvalitu výrobků. Na všechny výrobky (přilby, textil, brýle, boty, příslušenství) se vztahuje zákonná záruka 2 roky (24 měsíců).

V souvislosti s prodejem jízdních kol včetně náhradních dílů (dále jen "Komplexní výrobky") společnost Ekoï zaručuje:
- na rám a vidlici po dobu 3 let
- že náhradní díly kompatibilní s Komplexními výrobky budou k dispozici po dobu dvou (2) let od online dostupnosti výrobku.

Záruka se vztahuje vždy, když se ukáže, že je výrobek vadný v důsledku výrobní vady.

Produkty vrácené ke kontrole musí být zaslány s uhrazeným poštovným do našeho skladu (adresa uvedená níže) spolu s datovaným dokladem o koupi a dopisem s vysvětlením důvodů vrácení.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo poškození způsobené nehodou, nedbalostí, zneužitím nebo poškozením v důsledku vystavení produktu nadměrné teplotě.


JCR Company

1090 Avenue des Lions
POLE CAPITOU NORD - 83600 Fréjus - Francie

12. JMÉNO ÚDAJE A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto VOP podléhají ustanovením evropského nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jakož i ustanovením zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informačních technologiích, souborech a svobodách a dalším platným předpisům v této oblasti, které je mohou později doplnit nebo nahradit.

Osobní údaje a data týkající se zákazníka jsou nezbytné pro správu jeho objednávek a pro obchodní vztahy mezi JCR a zákazníkem. Těmito údaji jsou například: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o kreditní kartě, IP adresa. Bez těchto informací nebude JCR schopna poskytovat své služby. Tyto informace mohou být předávány společnostem, které se na tomto vztahu podílejí, například společnostem odpovědným za provádění služeb a objednávek za účelem jejich správy, provádění, zpracování a placení.

Tyto informace a údaje jsou uchovávány z bezpečnostních důvodů, aby byly splněny zákonné a regulační povinnosti. JCR je může použít k zasílání propagačních nabídek Zákazníkovi, pro statistické účely a pro účely boje proti podvodům, v oprávněném zájmu obchodního rozvoje, technického zdokonalování svých systémů a znalostí svých Zákazníků a konečně, případně se souhlasem Zákazníka, k personalizaci služeb, zejména prostřednictvím reklamy. V závislosti na volbách, které zákazník učinil při vytváření svého účtu nebo při nahlížení do něj, bude pravděpodobně dostávat nabídky od JCR.

Zákazník má možnost se kdykoli odhlásit z odběru newsletterů JCR, a to buď kliknutím na odkaz uvedený ve všech e-mailech, nebo kontaktováním zákaznického servisu.

Zákazník může také konzultovat a upravovat své osobní údaje ve své zákaznické zóně.

Zákazník má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, na jejich změnu, námitku, přenositelnost, omezení a výmaz, jakož i na stanovení pokynů týkajících se osudu jeho osobních údajů v případě úmrtí, které zašle prostou poštou na adresu JCR, a to po prokázání své totožnosti:

JCR Company
1090 Avenue des Lions
POLE CAPITOU NORD - 83600 Fréjus - Francie

Další informace naleznete na Ochrana osobních údajů

13. PRODEJNÍ NABÍDKY

Komerční nabídky jsou vyhrazeny a platí výhradně na webových stránkách Ekoï, s výjimkou speciálních nabídek.

14. PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO


Tato smlouva podléhá francouzskému právu, jazykem smlouvy je francouzština. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s uplatňováním nebo výkladem této smlouvy budou předloženy francouzským soudům, které mají výlučnou pravomoc.

Smlouva se řídí francouzským právem

ADENDIX - Standardní formulář pro odstoupení od smlouvy

VYPLŇOVACÍ FORMULÁŘ

Do pozornosti:

JCR EKOI

Oddělení služeb

1090 Avenue des Lions
POLE CAPITOU NORD - 83600 Fréjus - Francie

Já/my (*) Vám tímto oznamuji/oznamujeme (*) své/náše (*) odstoupení od smlouvy o prodeji zboží (*)/o poskytnutí služeb (*) uvedené níže:

Objednáno dne (*)/přijato dne (*):

Název spotřebitele (spotřebitelů):

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení tohoto formuláře v papírové podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.

Přidejte tuto žádost jakýmkoli způsobem na výše uvedenou adresu."

INFORMACE O VYUŽITÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne čtrnáct dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana, která není dopravcem, fyzicky převezme poslední položku. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy oznámit prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete také vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Všechny způsoby vrácení jsou podrobně popsány v odstavci 5.5, který si můžete přečíst, abyste mohli uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

Newsletter

Zde se přihlašte k odběru newsletteru EKOI RACING, máte-li zájem.

Formát e-mailu není správný. Zkontrolujte prosím své zadání.
Vyskytla se chyba.
Tento e-mail je již zaregistrován.
Registrace dokončena.
Pokračujte v nákupu na EKOI CLASSIC Pokračujte v nákupu na EKOI RACING