Všeobecné podmínky

PREAMBULE

Datum poslední úpravy: 01/06/2021 

Původní verzi všeobecných obchodních podmínek představuje francouzská verze.

Všeobecné obchodní podmínky přeložené do jiných jazyků mají pouze informativní povahu. Nenahrazují původní francouzskou verzi.

Všeobecné obchodní podmínky jsou uzavřeny mezi osobou provádějící nákup v e-shopu www.ekoi.fr a společností JCR EKOI. Osoba provádějící nákup musí být zletilá. 

EKOI je registrovaná ochranná známka, distribuovaná JCR, společností s ručením omezeným se základním kapitálem 9660 €,

JCR EKOI

1090 Avenue des Lions
POLE CAPITOU NORD 83600 Fréjus

France

www.ekoi.fr

E-mail : contact@ekoi.fr

Tel: +33 (0) 4 94 95 25 86

RCS 440 327 518 Fréjus

SIRET : 440 327 518 00104

DIČ : 944 403 275 18 

Ředitel publikace: Jean-Christophe Rattel 

Zákazník bere na vědomí tyto Všeobecné obchodní podmínky a vyjadřuje s nimi souhlas. Potvrzení objednávky ze strany zákazníka znamená přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek bez výhrady.

 


PRODUKTY 

Vlastnosti produktů:

Vlastnosti objednávaných produktů jsou uvedeny na stránkách www.ekoi.fr. Ekoi se zavazuje produkty prezentovat výrobky nejvěrnějším možným způsobem.

Všechny nabízené produkty jsou v souladu s francouzskými právními předpisy.

Důkazní hodnotu mezi Ekoi a kupujícím mají pouze informace uvedené na produktovém listu. Tyto informace mohou být ze strany prodejce Ekoi změněny nebo zrušeny. 

 

Dostupnost produktů 

Prodejce Ekoi se zavazuje odeslat kupujícmu všechny objednané a zaplacené produkty v mezích dostupných zásob.

V případě, že výrobek není po dokončení objednávky kupujícího na skladě, informuje Ekoi zákazníka e-mailem nebo telefonicky, a zavazuje se mu nabídnout:

- Refundaci částky odpovídající hodnotě nedostupného produktu

- Dobropis odpovídající hodnotě nedostupného produktu připsaný na účet zákazníka

- Výměnu

 

V rámci žádosti o refundaci se Ekoi zavazuje vrátit peníze do maximálně 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti ze strany zákazníka. Úhrada bude provedena přímo na bankovní účet použitý k úhradě objednávky.

 

CENY

3.1-Obecné

Ceny našich produktů jsou uvedeny v eurech včetně všech daní kromě případných nákladů na poštovné a balné.

Platná cena je uvedena na produktovém listu k datu nákupu.

Poštovné může být fakturováno k vaší objednávce na základě její celkové částky a země doručení objednávky.

Všechny transakce, bez ohledu na jejich původ, jsou splatné v eurech. Zahrnuté DPH je francouzské DPH. Aktuální výše jeho sazby je 20 %.

V případě změny sazby směrem dolů nebo nahoru se tato změna okamžitě projeví v cenách. 

Společnost JCR si vyhrazuje právo ceny kdykoliv změnit. 

 

Celková cena uhrazené objednávky zahrnuje:

- Celkovou cenu zakoupeného zboží včetně všech daní s odečtením případných slev

- Náklady na přípravu objednávky

- Náklady na odeslání objednávky

V případě dodávky mimo metropolitní Francii zákazník souhlasí s úhradou veškerých případných daní.

Změny cen

V rámci obchodní činnosti, bleskových výprodejů či slevových akcí se mohou ceny měnit směrem dolů, a to dočasně po dobu uvedenou na webových stránkách.

Tyto možné poklesy cen nemohou zakládat žádost ze strany kupujícího o refundaci v případě, že zaplatil za produkt či produkty cenu vyšší mimo slevové období. A naopak Ekoi musí dodržovat ceny uvedené v den potvrzení objednávky, a to i v případě zvýšení ceny. 

 

Chyba při zobrazení ceny

Uvedené ceny platí s výjimkou zřejmých chyb. V případě zjevného omylu při uvádění cen se Ekoi zavazuje kontaktovat zákazníka, informovat jej a vyzvat jej k úhradě cenového rozdílu či zrušení objednávky, pokud si tak bude přát.

 


PROCES OBJEDNÁVEK

Pro potvrzení objednávky musí kupující učinit několik kroků:

- Na stránce www.ekoi.cz si vybere produkt, který si chce zakoupit, z dostupné nabídky.

- Musí se přihlásit (v případě existujícího účtu) nebo si vytvořit zákaznický účet s uvedením potřebných informací (jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mail).

- Kupující potvrdí informace o objednávce (produkt, cena, adresa).

- Kupující si zvolí způsob dodání a platební metodu.

- Kupující přijme Všeobecné obchodní podmínky (zaškrtávací políčko)

- Kupující potvrdí objednávku přes zabezpečený platební modul (SSL)

Tento poslední krok představuje neodvolatelný souhlas s kupní smlouvou.

Prostřednictvím potvrzovacího e-mailu je mu zaslán přehled objednávky. 

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku od zákazníka, s nímž je veden spor.

 

 

 

DODÁNÍ 

Obecné

Kromě výjimečných případů budou všechny produkty v rámci jedné objednávky doručeny najednou. Tyto produkty budou dodány na adresu, kterou zákazník uvedl při potvrzení objednávky.

V případě objednávek, které obsahují jeden nebo více nedostupných produktů v okamžiku odesílání, si Ekoi vyhrazuje právo odeslat objednávku bez nedostupných produktů. V tomto případě budou kupujícímu vráceny peníze nebo připsán nákupní kredit odpovídající částkám za nedostupné produkty. 

Po obdržení produktů je zákazník povinen zkontrolovat stav zakoupených produktů. 

 

Způsob doručení

Zákazník si může zvolit z několika způsobů doručení. 

Dodací lhůta se liší v závislosti na typu a zemi doručení.

Dodací lhůta se začíná počítat od odeslání objednávky z Ekoi. 

 

V případě všech objednávek učiněných ve dnech pracovního volna, budou objednávky odeslány následující pracovní den odpoledne.Dodací lhůta se počítá od odeslání objednávky. 

V případě doručení do sběrného místa má zákazník 10 dní na vyzvednutí zásilky od obdržení e-mailu s s oznámením o její dostupnosti. Po uplynutí této lhůty bude zásilka odeslána společnosti Ekoi, která bude následně zákazníka kontaktovat. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k odezvě, bude objednávka zrušena a zákazník obdrží peníze zpět na základě práva na odstoupení od smlouvy (vrácená částka bude bez poštovného).

 

 

Ceník doručení

Cena za doručení se liší v závislosti na typu a zemi doručení: 

Náklady na dopravu jsou včetně všech poplatků. Výše nákladů na dopravu je uvedena na stránce "SHRNUTÍ KOŠÍKU" v rámci procesu objednávky a odpovídá poli "POŠTOVNÉ VČETNĚ DPH". 

 

Vrácení

Produkty lze vrátit jen v rámci uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Zákazník má 14 pracovních dní od data doručení objednávky na předložení žádosti o vrácení prostřednictvím svého zákaznického účtu. Vrácení proveďte v zákaznickém účtu v sekci "Vrácení produktu" nebo "Historie objednávek". 

 

Vrácení je pro Českou republiku zdarma a po zadání požadavku se Vám vygeneruje vratkový štítek, který dáte na balík a odnesete nejbližší výdejní místo DPD, které je označeno jako místo, které bere zásilky i zpět. Vrácení pro Slovenskou republiku je na náklady zákazníka zasláním na níže uvedenou adresu:

JCR EKOI

Service SAV 

JCR EKOI

1090 Avenue des Lions
PARC D’ACTIVITÉ DU CAPITOU PRODUCTION

83600 Fréjus
France

Vrácené zboží může být pouze vyzkoušené (nenošené na trénink či prané). Vrátit je třeba i veškeré dárky poskytnuté zdarma spolu se zbožím (uvedeny na fakturách a v historii objednávek).  

 

 

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

V rámci práva na odstoupení od smlouvy má zákazník 30 pracovních dní od data přijetí objednávky. Vrácené produkty musí být v bezvadném stavu, nenošené a v původních obalech. V souladu s ustanovením článku L 121-20-2 zákona na ochranu spotřebitele nelze právo na odstoupení od smlouvy uplatnit v případě personalizovaných a rychle se kazících produktů.  

 

UPOZORNĚNÍ: právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v případě personalizovaných a rychle se kazících produktů (např. přilba s personalizovanou nálepkou, trikot s osobním potiskem...).

Viz podmínky vrácení uvedené v odstavci 5.5

PLATBA

Ve všech objednávkách jsou zahrnuty veškeré daně. Pro dokončení objednávky si může zákazník vybrat z několika platebních metod:

- Platební karta

- PayPal

DOBROPISY A REFUNDACE  

V případě výskytu vadného výrobku či chyby doručení na naší straně, bude zákazníkovi navrhnuto vrácení celé zaplacené částky (produkt + poštovné + zpáteční poštovné na základě sazby poštovní služby).

Dobropisy a slevové kupony se nevztahují na objednávky dárkových poukázek.

Za výrobek, který je vrácen (přijat k nám do skladu) do 30 dní od přijetí objednávky, může být vrácena celá částka nebo zaslán náhradní výrobek dle výběru zákazníka.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Délka záruky 2 roky.

 EKOI poskytuje záruku na veškeré výrobní vady svých produktů. Jakýkoliv produkt EKOI vrácený v rámci záruky a uznaný ze strany EKOI za vadný bude během 8 pracovních dnů nahrazen stejným nebo vyšším modelem..

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo poškození způsobené nehodou, zanedbáním, špatným zacházením nebo na škody vyplývající z vystavení produktu příliš vysokým teplotám. 

 

OSOBNÍ ÚDAJE


Údaje shromážďovaná na těchto stránkách jsou určena pouze pro vnitřní použití a umožní nám zpracování objednávek. JCR odmítá jakékoliv šíření těchto informací. K takovému použití osobních údajů vyjadřujete svůj souhlas . Podle zákona o ochraně osobních údajů z 6/01/1978 má zákazník právo na přístup, opravu a odmítnutí o něm uchovávaných údajů. Toto právo na opravu lze uplatnit kdykoliv prostřednictvím pošty na naši adresu.  

 

OBCHODNÍ NABÍDKY

Obchodní nabídky jsou s výjimkou zvláštních ustanovení uplatnitelné a použitelné výlučně na stránkách EKOI.

 

ROZHODNÉ PRÁVO


Tato smlouva se řídí francouzským právem. Jazykem smlouvy je francouzský jazyk. Jakýkoliv spor vzniklý v rámci uplatňování nebo výkladu této smlouvy bude předán francouzským soudům, které mají výlučnou kompetenci.

E-mail Newsletter

Zde se přihlašte k odběru newsletteru EKOI RACING, máte-li zájem.

Formát e-mailu není správný. Zkontrolujte prosím své zadání.
Vyskytla se chyba.
Tento e-mail je již zaregistrován.
Registrace dokončena.
Pokračujte v nákupu na EKOI CLASSIC Pokračujte v nákupu na EKOI RACING